Wójt Gminy Grudusk
informuje, że na podstawie umowy Nr 001646930-UM0740384/11 z dnia 12 lipca 2012 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Grudusk realizuje projekt pn.:

"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej"
Cel Projektu:
stworzenie miejsca do odpoczynku, nauki i zabawy, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzmocnienie funkcji świetlicy w życiu społeczno-kulturalnym wsi poprzez wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach

Całkowita wartość projektu – 21 989,94 zł
Koszty kwalifikowalne - 17 800,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 460,00 zł
Wkład własny – 9 529,94 zł

W ramach Projektu zakupiono:
Wyposażenie świetlicowe: Wyposażenie placu zabaw:
1. Stoły świetlicowe. 1. Ławkę parkową
2. Krzesła świetlicowe. 2. Ławo-stół.
3. Stoły do tenisa stołowego. 3. Zestaw zabawowy.
4. Gry planszowe. 4. Bujaki sprężynowe.
  5. Piaskownicę
  6. Huśtawkę ważkę.
  7. Kosz na śmieci.

Rozpoczęcie inwestycji - kwiecień 2013 rok
Zakończenie inwestycji – czerwiec 2013 rokWydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 Leader
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów

{morfeo 95}