Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Grudusk nie posiadającą osobowości prawnej.

Szkoła Podstawowa w Humięcinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, obsługę finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy Grudusk.

Szkoła Podstawowa w Humięcinie dysponuje powierzoną w zarząd nieruchomością stanowiącą własność Gminy Grudusk, składającą się z gruntu nr: 6/6, 6/4; oraz budynku szkolnego o powierzchni 566 m2.