Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną WWW. Artykuły ze starej wersji strony są obecnie w trakcie przenoszenia i nie wszystkie mogą być widoczne. Poinformujemy gdy proces migracji zostanie zakończony. Stara wersja Biuletynu Informacji Publicznej dalej dostępna jest pod adresem http://bip.grudusk.com

Błędy w działaniu strony proszę zgłaszać do webmastera na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że od września 2016 roku będzie realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu oferujemy: