UG Grudusk


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Treść zaproszenia z powodu jego wielkości jest w formie załącznika


Zaproszenie

Formularz ofertowy


Projekt umowy SP Grudusk


Projekt umowy SP Humięcino

 

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,

IŻ OD DNIA 01.08.2016 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 BĘDĄ PRZYJMOWANE

OD DNIA 01.09.2016 R.

Więcej…
 

Szanowni Rolnicy

Szanowni Rolnicy

lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. Proponuję, by przed zbiorami wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą żniwa, nie będzie nadmiernego spiętrzenia prac, przemęczenia, pośpiechu i związanego z tym stresu.

Więcej…
 

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grudusk prowadzonego przez Wójta Gminy Grudusk.

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grudusk prowadzonego przez Wójta Gminy Grudusk.

1. BŁYSK-BIS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. hottest celebrities Armii Krajowej 1
06-200 celebrity sextapes Maków Mazowiecki
tel.: (29) 71 72 234

2. ,,NOVAGO” Sp. z o. o.
ul. Grzebskiego 10
06-500 Mława
tel.: (23) 655 22 44

Więcej…
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”

Grudusk, celebrity sex videos 11.07.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”:

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com
e-mail: gmina @grudusk.com

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „„Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

Oferta Black Porn powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wymianę łacenia dachu pod pokrycie dachówką

- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu

Więcej…
 

OGŁOSZENIE W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”, wyjaśniamy co następuje

Grudusk, lesbian hentai 28 czerwca 2016 r

OGŁOSZENIE

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie Nr 1

Jaki jest rodzaj nawierzchni w miejscu montażu urządzeń?

Odp.

Jest to nawierzchnia gruntowa

Pytanie Nr 2

Urządzenie cartoon porn pics fitness może być montowane do pylonu lub do słupa. Które rozwiązanie Państwo preferują?

Odp.

Do pylonu.

Pytanie real celebrity porn Nr 3

Czy przygotowana oferta ma uwzględniać wypełnienie piaskownicy piaskiem? Czy leży to po stronie Zamawiającego?

Odp.

Tak, celebrity nudes kompletne wyposażenie.

WÓJT

mgr Jacek Oglęcki

 

Ogłoszenie

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Od dnia 28-06-2016 do dnia 28-06-2016

W godzinach od 8:30 do 11:30

Dla naked celebrities odbiorców  w:

Urzędzie Gminy Grudusk

Bliższych milf video informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych.

 
Strona 1 z 4