UG Grudusk


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Grudusk, 23 maja 2016 r

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na cartoon porn pics realizację zadania: „Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

Dzień Dziecka

WÓJT GMINY GRUDUSK

Wraz z organizatorami

Z A P R A S Z A

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

NA GMINNY FESTYN RODZINNY

Z OKAZJI

DNIA DZIECKA,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

29 MAJA 2016 ROKU /NIEDZIELA/

NA TERENIE STADIONU I GRODZISKA W GRUDUSKU


PROGRAM

13.00 – 21.00 Atrakcje Wesołego Miasteczka /nieodpłatnie/

15.00 Otwarcie imprezy przez Pana Wójta

15.15 Występy dzieci oraz konkursy i zabawy dla dzieci

Przewidziane nagrody /paczki/

17.00 – Pokaz ratownictwa technicznego oraz gaszenie pożaru OSP Grudusk
pokaz sprzętu i wyposażenia od godz. 14.00/

17.00 - 21.00 Zabawa taneczna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych"

Grudusk, 19 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm. ) zapraszamy Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA GRUDUSK
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
tel. 23 6715012
www.grudusk.com
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 3 sztuk urn wyborczych, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych ( M. P. z 2016 r.., poz., 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych ( M. P. z 2016 r., poz. 398).

Więcej…
 

na realizację zadania „Wymiana okien w świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Stryjewo Wielkie,Nieborzyn, Rąbież Gruduski ”.

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012

www.grudusk.com

e-mail: gmina @grudusk.com

ZAPROSZENIE naked celebrities DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania „Wymiana okien w świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Stryjewo Wielkie,Nieborzyn, Rąbież Gruduski ”.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Wymiana okien w świetlicach wiejskich w Stryjewie Wielkim, Nieborzynie, Rąbieżu Gruduskim”.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. celebrity nudes Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianych okien na nowe, plastikowe okna wraz z parapetami w świetlicach wiejskich w/n miejscowościach:

Więcej…
 

Kolonie 2016


Zakopane - pobierz
Stegna nad Bałtykiem - pobierz
Jastrzębia Góra - pobierz

Informacje i zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
tel. 236715070
 

Program Stypendia Pomostowe 2016/2017

Uprzejmie Państwa informuję o rozpoczęciu XV -ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

Nabór hottest celebrities stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017.

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób

Zamawiający:

Zespół Placówek Oświatowych

ul.Szkolna celebrity sextapes 2 06-460 Grudusk

tel/fax: (23)6715036

www.grudusk.com

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w milf video Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w następujące artykuły:

Więcej…
 

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY celebrity sex videos OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU

06.05.2016 lesbian hentai R. /Piątek/

OD GODZINY 12.00

w magazynie przy Urzędzie Gminy

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

KIEROWNIK GOPS

 
Strona 1 z 2