UG Grudusk


Start Aktualności "Bezpiecznie naked celebrities na wsi"
"Bezpiecznie na wsi"
poniedziałek, 21 celebrity porn fakes marca 2011 17:28
W bieżącym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza I edycje Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn. "Bezpiecznie na wsi"

Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zaś patronat medialny sprawuje Amateur Porn dwutygodnik "AGRO SERWIS".

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin i udziałem lokalnych mediów, które zgłoszą swój akces w celebrity news powyższym przedsięwzięciu. Liczymy również, iż do udziału we współorganizacji konkursu dołączą instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz poprawy pracy w rolnictwie.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, iż tematyka bezpieczeństwa dzieci jest bardzo ważna. Zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym powinny być wpajane dzieciom już od najmłodszych lat zarówno w czasie nauczania, jak i na każdym etapie życia codziennego. Stąd też kolejna inicjatywa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związana z propagowaniem celebrity sextapes idei bezpieczeństwa na wsi wśród jej najmłodszych mieszkańców.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu placówek terenowych, Konkurs przebiega w 3 etapach: gminnym, PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami organizowanego konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem, uczestnik składa w sekretariacie szkoły do 15 kwietnia. Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu A3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z bezpieczeństwem w środowisku wiejskim.

Nagrody rzeczowe otrzyma trzech laureatów etapów I, II toon porn i III. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pn. ,,Bezpiecznie na wsi”.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w OR KRUS w Warszawie oraz w nude celebrities placówkach terenowych KRUS na Mazowszu.