Ogłoszenie 

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób i ryby”.