Uchwała Nr 5/2018 pobierz

w sprawie : zatwierdzenia podstaw wysokości wskaźników do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2018 na terenie Gminnej Spółki Wodnej Grudusk.


Uchwała Nr 4/2018 pobierz

w sprawie : szkód w plonach i odszkodowaniach pieniężnych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki Wodnej.


Uchwała Nr 3/2018 pobierz

w sprawie : zatwierdzenia planu finansowego spółki wodnej, terminu i sposobu płacenia składki członkowskiej oraz podejmowania czynności upominawczych w sprawie niepłacenia należności składki członkowskiej.


Uchwała Nr 2/2018 pobierz

w sprawie : sposobu wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.


Uchwała Nr 1/2018 pobierz

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium .