The terms Big Beautiful Women and BBW were coined by Carole Shaw in 1979, when she launched BBW Magazine, a fashion and lifestyle magazine for plus-size women Fat fetishism is the strong or exclusive sexual attraction to overweight or obese people. Such works have also often been subject to censorship and other legal restraints to publication, display or possession. They may be noted for using risqué themes, graphic violence, sexuality or black comedy in a manner that is unsuitable for younger audiences. Additionally, the buttocks give an indication of the shape and size of the pelvis, which impacts reproductive capability. In general, as compared momporn to conventional relationships, BDSM participants go to great lengths to negotiate the important aspects of their relationships in advance, and to take great care in learning about and following safe practices. A scene where many women have sex with one man is referred to as a reverse gang-bang. Andrews cross or spreader bars. People may experience pleasure from anal sex by stimulation of the hentai movies anal nerve endings, and orgasm may be achieved through anal penetration – by indirect stimulation of the prostate in men, indirect clitoral/G-spot stimulation in women, and associated sensory nerves . The consensual submission of the submissive is sometimes demonstrated to others by symbols indicating his/her belonging to the dominant, such as wearing a collar, special tattoos, piercings, a very short haircut or a bald head. Some are aroused from wetting their diapers, others like messing their diapers. The actual height of the giantess within the fantasy may vary depending on the individual. Some POV/gonzo porn sometimes breaks the strict videos gays point-of-view convention. See also Gay-for-pay. The glans itself may widen and lengthen as the stimulation continues, becoming slightly darker in colour, while the gliding action of the foreskin reduces friction. The term has origins in the Greek language . Point of view pornography is adult entertainment filmed to look as if the watcher were experiencing the sex act themselves.

UG Grudusk


Start GOPS Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 7).
Więcej…
 

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"

Grudusk, dnia 02.08.2013 r.


ZAMAWIAJĄCY:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU
UL. CIECHANOWSKA 54, 06-460 GRUDUSK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…
 

Zawiadomienie z dnia 13.05.2013r. o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Grudusk, dnia 13.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

Niniejszym pismem informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. Euro – Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku. Na przeprowadzenie szkoleń wybrano firmy, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty tj.
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 7).
Więcej…
 

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego pn. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk" na rok 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU PN. "ROZWÓJ AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE GRUDUSK"

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

zaprasza

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne

zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych jak również uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kursami zawodowymi do udziału w projekcie pt. „Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

ODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO wraz z oświadczeniami oraz wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie, które są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do pobrania tutaj

INFORMACJE O PROJEKCIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, tel. 23/671-50-70 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nabór osób chętnych do udziału w projekcie trwa do
08 lutego 2013 r. godz. 16:00
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Grudusk, dnia 04.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

Niniejszym pismem informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. Euro – Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku. Na przeprowadzenie szkoleń wybrano firmy, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty tj.
Więcej…
 
Strona 3 z 7