UG Grudusk


Start GOPS Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 7).
Więcej…
 

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego pn. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk" na rok 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU PN. "ROZWÓJ AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE GRUDUSK"

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

zaprasza

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne

zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych jak również uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kursami zawodowymi do udziału w projekcie pt. „Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

ODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO wraz z oświadczeniami oraz wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie, które są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do pobrania tutaj

INFORMACJE O PROJEKCIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, tel. 23/671-50-70 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nabór osób chętnych do udziału w projekcie trwa do
08 lutego 2013 r. godz. 16:00
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Grudusk, dnia 04.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

Niniejszym pismem informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. Euro – Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku. Na przeprowadzenie szkoleń wybrano firmy, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty tj.
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 6).
Więcej…
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - GOPS.4210.10.22.2012

Grudusk, dnia 20.08.2012 r.

GOPS.4210.10.22.2012

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro na realizację "Szkolenia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku" zostało unieważnione.
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Więcej…
 
Strona 3 z 7