UG Grudusk


Start GOPS Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie GOPS.4210.50.2013 z dnia 27.08.2013 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Grudusk, dnia 27.08.2013 r.

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro na realizację „Szkolenia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku” zostało unieważnione.
Więcej…
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzysteniejszej oferty na przeprowadzenie kursu "Malarz-tynkarz"

Grudusk, hentai sex dnia 23.08.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 TYS. EURO PN. "SZKOLENIE OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU"
NA PRZEPROWADZENIE KURSU "MALARZ – TYNKARZ"

W postępowaniu wzięły udział następujące firmy
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieakty celebrity gossip wnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. celebrities sex videos Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 7).
Więcej…
 

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie celebrity sextapes usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"

Grudusk, dnia 02.08.2013 r.


ZAMAWIAJĄCY:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU
UL. CIECHANOWSKA 54, 06-460 GRUDUSK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…
 

Zawiadomienie z dnia 13.05.2013r. o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Grudusk, dnia 13.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE milf video O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

Niniejszym pismem informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. Euro – Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku. Na przeprowadzenie szkoleń wybrano firmy, które przedstawiły Naked Girls najkorzystniejsze oferty tj.
Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania "Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta może obejmować całość zamówienia lub poszczególne jego części określone przez Zamawiającego (liczba części – 7).
Więcej…
 
Strona 3 z 7