Miejsce przebywania psa:
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku Wojtyszki 18,
 98-277 Brąszewice.
Telefon 512 324 940
NR. 1