Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy (do pokoju nr I.5).

Informuję, że obrady VI Sesji Rady Gminy Grudusk, zwołanej na dzień 28 marca 2019 r. o godz.12oo, będą bezpośrednio transmitowane za pośrednictwem łączy internetowych On-line.

Dostęp do transmisji będzie możliwy po zalogowaniu się na stronę internetową www.grudusk.com   BIP – zakładka: Sesja Rady Gminy Grudusk On-line.

Zapis archiwalny obrad zamieszczony zostanie na w/w stronie internetowej, w zakładce: Protokoły z Sesji.

                                                                        

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                   mgr inż. Michał Zakrzewski