Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 Do pobrania PDF

OR-SO.0002.3.2018

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) – zwołuję III Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Urząd Gminy Grudusk informuje, że w dniach

 

24.12.2018/WIGILIA/

 oraz

31.12.2018 /SYLWESTER/

 

WPŁATY

 

PRZYJMOWANE BĘDĄ

DO

GODZINY 9.30

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 06.12.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS