Zaproszenie na wigilię 2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY W DNIU 30.11.2022 ŚRODA ODBĘDZIE SIĘ GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH W RAMACH PROJEKTU Mazowieckie Syreny +. PROSZĘ NIE REAGOWAĆ(1).jpg

Plakat BOM 23.jpg


                                                                                                          Grudusk, dnia 28.11.2022 r.

 

Konsultacje w sprawie Projektu

Uchwały Rady Gminy Grudusk w sprawie  Uchwały Nr 255/XXVIII/2022 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  gminy  Grudusk  w 2022 r.’’           

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572) oraz Uchwały Nr 128/XXV/2012  Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Grudusk w nawiązaniu do uwag Organu Nadzoru dot. dostosowania  do zasad techniki prawodawczej Uchwały Nr 255/XXVIII/2022 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Grudusk w 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2661) przedkłada do konsultacji Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2022 r.”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 29.11.2022 r. i zostaną zakończone w dniu 13.12.2022 r.

Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Grudusku, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Grudusku we wskazanym powyżej terminie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu.

Grudusk - Projekt Programu 2022 DO POBRANIA